Ung i grafisk

Ung i Grafisk (UiG) er et nytt forum for fremtidens ledere i grafisk bransje. Nettverket tar opp tråden etter gamle Fyl – Foreningen for Yngre Ledere, som var en del av Grafisk bransjeforening. Det nye nettverket skal fortsatt være et forum for fremtidens ledere i grafisk bransje.

Styret

Leder: Daniel Hauksson

Zoom Grafisk

Nestleder: Alexander Strand

Fagtrykk

Styremdlem: Emilia Haugland

Ålgård Offset